Том V з ОДГ/ОПЛ
Досліджуємо права дітей

Посібник Ради Європи із серії «Живемо в демократії» Том V: «Досліджуємо права дітей. Дев’ять коротких проектів для учнів 1-9 класів середньої школи». Діти мають знати та цінувати свої права, вміти користуватися ними. Для цього школам потрібно забезпечувати широкий спектр пізнавального досвіду в галузі освіти з прав дітей, що сприятиме підвищенню рівня розуміння учнями своїх прав як в…

Том VІ з ОДГ/ОПЛ
Навчання демократії

Посібник Ради Європи із серії «Живемо в демократії» Том VІ: «Навчання демократії. Збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини». Цей посібник для вчителів вміщує підбірку вправ та навчальних ігор з освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ), які можуть бути використані у школах під час викладання навчальних предметів,…

Стаття головного експерта проекту Клокар Н. І. “Управління впровадженням європейських громадянських практик в освіту України”, опублікована у Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» №6 (2)`2016.

Динамічні зміни в українському суспільстві спонукають до пошуку ефективних шляхів виховання нового громадянина. Саме тому вивчення і впровадження кращого європейського досвіду розвитку громадянських компетентностей, який представлений у статті швейцарсько – українським проектом «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», є на часі. Успішність виконання поставлених завдань залежить від ефективного використання наукових підходів до управління впровадженням такого досвіду….