Стаття «Навчаємо демократії – вчимося демократії» в газеті «Новини Фрунзівщини»

Динамічні зміни, які відбуваються в усіх сферах українського суспільства, європейський вектор розвитку України висувають нові вимоги як до держави в цілому, так і до кожного громадянина зокрема. Перш за все, йдеться про виховання нового громадянина-патріота як особистості освіченої, високодуховної, яка не лише знає свої права та свободи, але й глибоко усвідомлює свої обов’язки і відповідальність. В…

Стаття “Побудувати громадянське суспільство” в газеті “Освіта України” №23 ‘ 2016

Єднання освіти влади і громади – саме таким є гасло швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностейв Україні» (DOCCU). Нині добігає завершення чергова його фаза, яка тривала два роки, проте надалі він не тільки не згортається, а навпаки – розширюється. Основна ідея проекту – впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) у практику…