Прес-конференція «РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УКРАЇНІ. Чому це важливо?»

Під час прес-конференції було представлено основні напрямки розвитку громадянських компетентностей через впровадження освіти для демократії та освіти з прав людини в Україні. Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини (ОДГ/ОПЛ) сьогодні активно розвивається у багатьох країнах світу та стала локомотивом у формуванні їхнього сталого демократичного розвитку. Більше 10 тис. педагогічних працівників, державних службовців…