Стаття головного експерта проекту Клокар Н. І. “Управління впровадженням європейських громадянських практик в освіту України”, опублікована у Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» №6 (2)`2016.

Динамічні зміни в українському суспільстві спонукають до пошуку ефективних шляхів виховання нового громадянина. Саме тому вивчення і впровадження кращого європейського досвіду розвитку громадянських компетентностей, який представлений у статті швейцарсько – українським проектом «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», є на часі. Успішність виконання поставлених завдань залежить від ефективного використання наукових підходів до управління впровадженням такого досвіду….