Анонс: вебінар «Управління якістю і безпечністю харчових продуктів: чому варто впроваджувати систему НАССР у закладах освіти?»

1 березня 2021 року Проєкт DECIDE проведе вебінар на тему «Управління якістю і безпечністю харчових продуктів: чому варто впроваджувати систему НАССР у закладах освіти?».

На вебінарі буде обговорено наступні питання:
✔ особливості системи НАССР;
✔ які документи необхідно оформлювати для впровадження системи НАССР;
✔ чому важливо впроваджувати систему НАССР вже зараз.

Дата і час: 1 березня 2021 року, 14:00.

Спікер: Олександр Сологуб, експерт з питань впровадження стандартів харчової безпеки, заснованих на принципах НАССР, голова ГО «СФЕРО».

Ваші запитання залишайте у реєстраційні формі за посиланням: bit.ly/3uy5KV2. Важливо! Вказуйте коректну електронну адресу, адже лінк на вебінар буде надіслано напередодні заходу саме на неї.

Запис попередніх вебінарів щодо управління якістю і безпечністю харчових продуктів:
Особливості закупівель та впровадження НАССР у сфері організації харчування у закладах освіти;
Оскарження публічних закупівель в контексті організації харчування у закладах освіти.

Вебінар є частиною кампанії «Освіта у нових громадах від А до Я». Мета якої – допомогти головам і управлінцям освітою новоутворених і реорганізованих громад сформувати ефективну систему управління освітою.

Стежте за оновленнями, завантажуйте порадники із типовими шаблонами документів, дивіться записи вебінарів на novihromady.decide.in.ua.

Під час вебінару «Джерела фінансування освіти в громаді, контроль та аналіз використання бюджетних коштів» Сергій Яцковський, експерт із місцевого самоврядування, докладно розповів про:
✔ бюджетні та позабюджетні джерела фінансування освіти в громаді;
✔ як перевірити видатки, які здійснюють заклади освіти;
✔ як залучити кошти міжнародних організацій для освітніх проєктів.

Це вже п’ятнадцятий вебінар для керівників і працівників органів управління освітою новоутворених і реорганізованих громад у межах кампанії «Освіта у нових громадах від А до Я». Ключова мета якої – допомогти розвитку ефективної системи управління освітою на місцях. Докладніше:

Особливості організації дистанційного навчання у закладах освіти обговорили 24 лютого під час тематичного засідання Платформи «Якісна освіта» Асоціації ОТГ.

Спікером засідання виступила експерт Проєкту DECIDE Наталя Байтемірова, яка детально розкрила питання щодо:
✔ Нормативного забезпечення дистанційного навчання, яке регулюється такими документами:
Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти;
Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти;
Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти;
Кодексом законів про працю України;
роз’ясненням Міністерства освіти і науки України.
✔ Використання дистанційних технологій, що не потребує переведення на іншу форму здобуття освіти, а може застосовуватися для окремих предметів, навчальних занять чи тем.
✔ Обліку робочого часу, що здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням пункту 77 Інструкції.
✔ Оформлення журналів передбачає записи в класних журналах відповідно до календарно-тематичного планування із зазначенням режиму проведення навчання (синхронний/асинхронний).
✔ Організації дистанційної форми здобуття, як окремої форми, що організовується для здобувачів, які не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти або потребують реалізації індивідуальної траєкторії відповідно до здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду тощо.
✔ Забезпечення дистанційного навчання передбачає, що засновник несе відповідальність за системотехнічне забезпечення. Крім того, окрему увагу варто звертати на включення механізмів моніторингу та контролю якості дистанційного навчання до внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Наступне тематичне засідання заплановане на 12 березня та буде присвячене питанням фінансової автономії закладів освіти.

З презентацією спікера щодо організації дистанційного навчання у закладах освіти можна ознайомитись тут.

Конституція України

Закони України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

Конвеція про права осіб з інвалідністю

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Положення про дошкільний навчальний заклад

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Харчування пільгових категорій учнів

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про освітній округ і опорний заклад освіти

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

Положення про інклюзивно-ресурсний центр

Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

Про організацію інклюзивного навчання у закладах позашкільної освіти

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Перелік типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад

Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах

Положення про ступеневу професійно-технічну освіту

Накази Міністерства освіти і науки України

Базовий компонент дошкільної освіти

Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів

Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2021 році

Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Про затвердження примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладів

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

Про запровадження пілотного проекту підготовчих курсів

Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних закладів середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних закладів середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Про затвердження примірного Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків

Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів

Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів

Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах

Положення про Малу академію наук учнівської молоді

Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів

Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом

Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти

Накази інших центральних органів виконавчої влади

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів загальної середньої освіти»

Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі

Постанови Головного державного санітарного лікаря України

Постанова Головного державного санітарного лікаря щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Спільні накази центральних органів виконавчої влади

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх позашкільних навчальних закладах

Листи Міністерства освіти і науки України

Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році

Перелік чинних програм розвитку дітей

Щодо зміни установчих документів закладу дошкільної освіти

Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Щодо методичних рекомендацій з організації освітнього процесу закладів загальної середньої освіти

Про особливості організації освітнього процесу в спеціальних, санаторних закладах загальної середньої освіти

Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році

Про центри професійного розвитку педагогічних працівників

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію

Щодо освітнього процесу в дистанційному режимі

Про посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів сфери освіти, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул

Щодо невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу

Методичні рекомендації щодо особливостей про ведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році

Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році (професійно-технічна освіта)

Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 08 січня 2021 року

Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів або з числа внутрішньо переміщених осіб

Стартував третій навчальний модуль онлайн-курсу «#blend_it: опануємо змішане навчання». У ньому керівники, працівники і викладачі ЗВО дізнаються:
✔ що таке «технологія», «інструмент» та «навчальна платформа»;
✔ як застосовувати у навчанні різні дидактичні інструменти.

Також курс дає можливість разом із нашими викладачами-експертами зібрати структуровану колекцію інструментів навчання та ознайомитись із особливостями сучасних освітніх технологій.

Модулі курсу доступні на платформі EdEra. Реєстрація на курс за посиланням bit.ly/blend_it.

Курс розроблений спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який впроваджується консорціумом ГО DOCCU та Цюріхським педагогічним університетом.

24 лютого 2021 року Проєкт DECIDE проведе вебінар на тему «Джерела фінансування освіти в громаді, контроль та аналіз використання бюджетних коштів».

Ключові питання, які буде обговорено на вебінарі:
✔ бюджетні та позабюджетні джерела фінансування освіти в громаді;
✔ як перевірити видатки, які здійснюють заклади освіти;
✔ як залучити кошти міжнародних організацій для освітніх проєктів.

Дата і час: 24 лютого 2021 року, 14:00.

Спікер: Сергій Яцковський, експерт із місцевого самоврядування.

Ваші запитання залишайте у реєстраційні формі за посиланням: bit.ly/2NG6oyW. Важливо! Вказуйте коректну електронну адресу, адже лінк на вебінар буде надіслано напередодні заходу саме на неї.

Вебінар є частиною кампанії «Освіта у нових громадах від А до Я». Мета якої – допомогти головам і управлінцям освітою новоутворених і реорганізованих громад сформувати ефективну систему управління освітою.

Стежте за оновленнями, завантажуйте порадники із типовими шаблонами документів, дивіться записи вебінарів на novihromady.decide.in.ua.

Під час вебінару «Співпраця громад з громадськими та міжнародними організаціями, державними підприємствами, іншими громадами», який було організовано Проєктом DECIDE 17 лютого, юристи Яна Брусенцова та Андрій Мацокін обговорили, як за допомогою співпраці можна удосконалити  роботу управлінців органів місцевого самоврядування і закладів освіти. Детальніше у відео:

Під час розробки бюджетної програми ОУО необхідно особливу увагу звернути на показники бюджетних програм. Їх розділяють на 4 групи: затрати, продукт, ефективність і якість.

Приклади та більше про самі показники дізнавайтесь у пораднику від Проєкту DECIDE «Формуємо паспорти бюджетних програм органу управління освітою».

Ще більше матеріалів для управлінців освітою громад на сайті: https://novihromady.decide.in.ua.

Стартував другий навчальний модуль онлайн-курсу про дистанційне та змішане навчання «#blend_it: опануємо змішане навчання», який присвячений темі змішаного навчання.

Курс розроблений для керівників, працівників і викладачів ЗВО. У 12 модулях детально пояснюють, як організувати найкращий формат змішаного навчання для дисципліни, програми та закладу вищої освіти загалом.

У ньому викладачі закладів вищої освіти зможуть:
✔ оцінити і порівняти ефективність різних технологічних рішень в освітньому процесі;
✔ навести приклад реалізації змішаного навчання в університеті;
✔ пояснити поняття «взаємодія» та «навчальна активність».

Перші модулі вже доступні на платформі EdEra, зареєструватися можна тут.

Курс розроблений спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в межах Швейцарсько-українського Проєкту DECIDE, який впроваджується консорціумом ГО DOCCU та Цюріхським педагогічним університетом.

17 лютого 2021 року Проєкт DECIDE проведе вебінар «Співпраця громад з громадськими та міжнародними організаціями, державними підприємствами, іншими громадами».

Під час вебінару ви дізнаєтеся, чому громадам варто налагоджувати співпрацю між собою, міжнародними, державними та громадськими організаціями для покращення якості надаваних послуг, зокрема у сфері освіти, і як удосконалити роботу управлінців органів місцевого самоврядування і закладів освіти. А також як використовувати такі інструменти співпраці як договори співробітництва і меморандуми.

Дата і час: 17 лютого 2021 року, 14:00.

Спікерка: Яна Брусенцова, юристка, головна редакторка всеукраїнського інформаційно-аналітичного видання «Місцеве самоврядування».

Ваші запитання залишайте у реєстраційні формі за посиланням: bit.ly/3jOcNUE. Важливо! Вказуйте коректну електронну адресу, адже лінк на вебінар буде надіслано напередодні заходу саме на цю адресу.

Вебінар є частиною кампанії «Освіта у нових громадах від А до Я». Мета кампанії – допомогти головам і управлінцям освітою новоутворених і реорганізованих громад сформувати ефективну систему управління освітою.

Стежте за оновленнями, завантажуйте порадники із типовими шаблонами документів, дивіться записи вебінарів на novihromady.decide.in.ua.