Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю

У матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю вміщено тези доповідей та виступів її учасників, у яких викладено висновки щодо актуальних питань формування та розвитку громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, представлені результати впровадження навчальних програм за відповідною темою тощо. Матеріали призначені для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків і практиків державного управління,…

Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Вашій увазі пропонується Збірник методичних матеріалів «Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Доробок присвячений актуальним питанням запровадження громадянської освіти в систему професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. У Збірнику розкрито основні підходи до формування та реалізації державної політики України в галузі освіти для демократичного громадянства та…

Том І з ОДГ/ОПЛ
Навчаємо демократії

Посібник Ради Європи із серії «Живемо в демократії» Том І: «Навчаємо демократії. Базові матеріали з питань освіти для демократичного громадянства та прав людини для вчителів». У посібнику викладено основні європейські підходи до освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), проаналізовано концепції громадянства та основні поняття демократії й прав людини в навчальних закладах, запропоновано дієвий…