Том VІ з ОДГ/ОПЛ
Навчання демократії

Посібник Ради Європи із серії «Живемо в демократії» Том VІ: «Навчання демократії. Збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини». Цей посібник для вчителів вміщує підбірку вправ та навчальних ігор з освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ), які можуть бути використані у школах під час викладання навчальних предметів,…

Стаття експерта з моніторингу проекту DOCCU Інни Семенець-Орлової «Розвиток громадянських компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування засобами ОДГ/ОПЛ як комплекс освітніх змін», опублікована в збірнику наукових праць НАДУ, вип. 2, 2016 р.

Постмодерне суспільство та сучасна демократія вимагають від людини активної участі у різних формах соціально-економічного та політичного життя. Така участь має бути об’єктивована критичним мисленням особистості, її інтелектуальною свободою, прагненням відповідальної співучасті, а не нав’язаними, стандартизованими поглядами щодо індивідуальної чи групової поведінки в суспільстві у нових (непрогнозованих) ситуаціях. Якість демократії у державі прямо залежна від рівня…

Освіта для демократичного громадянства

Посібник Ради Європи для підготовки вчителів з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Що необхідно зробити для підтримки вчителів, які прагнуть до розповсюдження демократичної культури, освіти з прав людини, активного громадянства через участь і у житті суспільства? Дослідження показали, що у всіх державах-членах Ради Європи вчителям необхідно набувати нових кваліфікацій для…