Інформаційний буклет про посібники та методичні матеріали з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини

За час впровадження проекту DOCCU експертами з ОДГ/ОПЛ були перекладені та адаптовані навчальні посібники серії «Живемо в демократії» та навчальні матеріали для розвитку громадянських компетентностей державних службовців та представників органів місцевого самоврядування. Томи І-VІ серії «Живемо в демократії» отримали свідоцтва Міністерства освіти і науки України та були рекомендовані для використання в освітньому процесі початкової та…

Стаття експерта з моніторингу проекту DOCCU Інни Семенець-Орлової «Демократичне громадянство як основа нової парадигми публічного управління в Україні: едукаційний аспект»

Стаття експерта з моніторингу проекту DOCCU Інни Семенець-Орлової «Демократичне громадянство як основа нової парадигми публічного управління в Україні: едукаційний аспект», опублікована в тезах Четвертої Міжнародної наукової конференції «Співпраця між Україною і Литвою в умовах російської загрози», 2016 рік. Особисте вдосконалення для того, щоб благородно робити свій внесок у збалансований соціальний досвід через освіту − перша,…

Стаття головного експерта проекту Клокар Н. І. “Управління впровадженням європейських громадянських практик в освіту України”, опублікована у Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» №6 (2)`2016.

Динамічні зміни в українському суспільстві спонукають до пошуку ефективних шляхів виховання нового громадянина. Саме тому вивчення і впровадження кращого європейського досвіду розвитку громадянських компетентностей, який представлений у статті швейцарсько – українським проектом «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», є на часі. Успішність виконання поставлених завдань залежить від ефективного використання наукових підходів до управління впровадженням такого досвіду….