​Інформаційна брошура
Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини в Україні

Видання містить інформацію про передумови виникнення та основні цілі освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Особлива увага приділяється розгляду основних положень Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. В інформаційній брошурі авторами здійснено огляд проектів і програм з питань громадянської освіти в системі освіти в Україні,…

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) була прийнята 11 травня 2010 року 120-им засіданням Комітету Міністрів Ради Європи. Текст Хартії складається з рекомендацій та пояснювального меморандуму. Хартія передбачає впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини через усі види формальної, неформальної та інформальної освіти. Хартія…