Експертна мережа


Людмила Паращенко (Lyudmyla Parashchenko)

Кредо: «Хто не йде вперед, той іде назад». «Май мужність користуватися власним розумом».

Людмила Паращенко, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент (нар. 1963 р.). Співзасновник і проектувальник нових освітніх систем, зокрема Університету «КРОК» та загальноосвітнього навчального закладу «Київський ліцей бізнесу». який очолює як директор з 1993 р. Професор кафедри управлінських технологій Університету «КРОК». Фахівець з освітнього менеджменту, формування й реалізації освітньої політики. Як науковець досліджує механізми державного управління освітою, сервісний підхід в освіті, управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами, різноманіття та свободу вибору в освіті, освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини, формування громадянських компетентностей. Автор понад 150 публікацій в наукових і фахових виданнях України і за кордоном, в т.ч. п’яти книг, 12 навчально-методичних посібників. Член Спілки журналістів України, лауреат літературної премії ім. Олени Пчілки в галузі дитячої та освітньої літератури за книгу «Жити і вчитися в Україні», в якій узагальнено педагогічний досвід. Нагороджена  Почесною грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», грамотами МОН України та НАПН України тощо.
Головний експерт компоненту І «Державні службовці» швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». Під керівництвом Л. Паращенко як експерта розроблялися навчальні програми та проводилися семінари-тренінги для впровадження ОДГ/ОПЛ на загальнонаціональному рівні у систему підготовки державних службовців та представників органів місцевого самоврядування України. Перекладач та упорядник посібників Ради Європи з Освіти для демократичного врядування та Освіти з прав людини на українську мову, зокрема Том І «Навчаємо демократії», Том ІV: «Беремо участь у демократії. Плани уроків з ОДГ/ОПЛ для старших класів середньої школи», «Демократичне врядування в школі».


Любов Задорожна (Lyubov Zadorozhna)

Кредо: «Вказати напрямок може той, хто сам його має»

Задорожна Любов, кандидат філософських наук, у 1982 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель початкових класів. На початку кар’єри працювала вчителем початкових класів. Також була інспектором шкіл Одеського управління освіти, завідуючою центром науково-методичного забезпечення Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. З 2002 року працювала заступником директора з науково-методичної та навчальної роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. З серпня 2018 року виконує обов’язки ректора комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Сферою професійної діяльності є організація науково-методичного супроводу реалізації державної освітньої політики та Концепції розвитку освіти в Одеському регіоні «12 О: 12 кроків назустріч сучасній освіті», організація конкурсу «Вчитель року», «Ярмарки педагогічних ідей та технологій».
Науковий керівник всеукраїнських експериментів «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті» та «Нове покоління вчителів для Нової української школи». Нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Василь Сухомлинський», почесними відзнаками Одеської обласної ради та голови Одеської обласної державної адміністрації. Неодноразово нагороджувалася грамотами МОНУ.
Головний експерт швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».


Оксана Левчишена (Oksana Levchyshena)

levchyshena@ukr.net

Оксана Левчишена, кандидат історичних наук, завідувач кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», координатор проекту в Одеській області та експерт проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».
Історик за фахом, працювала на посаді вчителя гімназії, завідувача науково-методичної лабораторії історії, правознавства та громадянської освіти, завідувача кафедри суспільно-гуманітарної освіти Одеського інституту удосконалення вчителів.
Сертифікований тренер з питань міжкультурної освіти, критичного мислення, освітнього лідерства, евалюації, проектної діяльності, НУШ.
Сфера професійних інтересів: розвиток соціальних та громадянських компетентностей учасників освітнього процесу, розвиток освіти в умовах автономізації, партнерство в освіті.
Експерт швейцарсько–українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».


Ольга Садаєва (Olha Sadayeva)

Ольга Садаєва  – учитель вищої кваліфікаційної категорії, методист, директор Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради Київської області з 1994 року (нар. 1957 р.). По закінченню філологічного факультету державного університету (м. Грозний, Російська Федерація) отримала спеціальність філолога, викладача російської мови і літератури, працювала учителем, заступником директора з навчально-виховної роботи у 1986-1993 рр. Є автором освітніх проектів «Правова освіта і правове виховання», «Щаслива дитина – успішна країна», співавтором програми 24-та 48-годинного навчання педагогічних працівників з ОДГ/ОПЛ проекту DOCCU.
Експерт швейцарсько–українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».


Київська область


 

Наталія Бендерець (Natalia Benderets)

Бендерець Наталія Миколаївна, ректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук (нар.1966 р.)
У 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Вчитель англійської та французької мов» та аспірантуру кафедри відкритих систем освіти ЦІППО НАПН України. З 1999 року працює у закладі післядипломної педагогічної освіти, спочатку завідувачем відділу іноземних мов, а з 2009 року – проректором. У 2013 році захистила дисертацію на тему «Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання».
Координатор швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» у Київській області.


Ярослава Кушнір (Yaroslava Kushnіr)

Кредо: «Перемагає не той, хто швидко біжить, а той – хто не зійде з дистанції…»

Ярослава Кушнір, методист відділу міжнародних зв’язків КВНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».
З 2004-2009 рік ̶ навчалась у Київському національному лінгвістичному університеті. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література, французька та англійська філологія» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача французької та англійської мов і зарубіжної літератури.
Педагогічну діяльність розпочала у 2009 році. До 2011 року працювала на посаді вчителя англійської та французької мов у Ірпінській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради.
З вересня 2012 ̶ до цього часу працює на посаді методиста відділу міжнародних зв’язків Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».
З 2017 року є майстер-тренером швейцарсько-українського освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».


Тетяна Гребенчук (Tetyana Grebenchuk)

Кредо: «Щаслива та людина, яка робить те, що подобається. Успішна – якій подобається те, що робить!»

Гребенчук Тетяна Олександрівна, завідувач відділу суспільствознавчих предметів КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», відмінник освіти України.
Педагогічну діяльність розпочала у 1981 році. До 2004 року працювала шкільним учителем історії. З 2004 року працює в системі післядипломної педагогічної освіти. У 2015 році успішно пройшла навчання в рамках швейцарсько-українського проекту «Формування громадянських компетентностей в Україні, у 2016 році отримала свідоцтво тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей.
Автор статті «Формування громадянської компетентності засобами шкільного курсу історії» (Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. «Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Київ, 2016 / за заг. ред Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. – К. : НАДУ, 2016. – С. 106.


Одеська область


Марія Гриньова (Mariya Grynova)

marishagrin@ukr.net

Кредо: «Всі перемоги починаються з перемоги над собою»

Гриньова Марія (нар.1985 р.), майстер-тренер компоненту ІІ «Керівники шкіл» та компоненту IV «Викладачі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта», фахівець із співпраці зі ЗМІ в Одеській області швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».
За освітою вчитель початкових класів, викладач української мови й літератури. Працювала вчителем української мови та літератури, заступником директора з науково-методичної роботи в Усатівському НВК «школа-гімназія» ім. П.Д. Вернидуба. З 2017 року працює в КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», нині займає посаду методиста науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності кафедри освітньої політики.
Сфера професійних інтересів: інтеграція освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини в освітній простір Нової української школи. Є керівником Одеської обласної школи громадянської партисипації дорослих та молоді «УСі В ДІЇ! » для лідерів учнівського самоврядування та педагогів-організаторів, координатором творчої групи педагогів-організаторів «Нова українська школа – школа дієвої демократії», тренером Нової української школи за компонентом «Педагогіка партнерства: концептуальні засади та нові підходи».


Світлана Воронова (Svitlana Voronova)

deisyflower3@ukr.net

Кредо: «Усе в наших руках, тому їх не можна опускати». (Коко Шанель)

Світлана Воронова, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (нар. 1970 р.). Працювала вчителем початкових класів, заступником директора школи, методистом в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.
Сертифікований тренер з підготовки керівників шкіл з питань управлінської діяльності; майстер-тренер проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).
Сфера наукових інтересів стосується дослідження проблем партнерства в системі «вчитель-учень-батьки» в умовах Нової української школи; підготовки менеджерів освіти до роботи з громадськими організаціями в умовах післядипломної освіти.


Лариса Кононенко (Larysa Kononenko)

lariko18@gmail.com

Кредо: «Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто швидко реагує на зміни». (Чарльз Дарвін)

Лариса Кононенко (1969 року народження), методист науково-методичної лабораторії природничних дисциплін кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Після закінчення Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (1992 р.) працювала вчителем біології та хіміїї в загальноосвітніх школах та коледжах м. Одеси. З 2006 року на посаді методиста у тісній співпраці зі своїми колегами надає освітні послуги вчителям-природничникам та інших суб’єктам освітнього середовища з метою розбудови української шкільної освіти.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Олена Котенко (Olena Kotenko)

Кредо: «Вчися так, наче ти маєш жити вічно; живи так, ніби ти маєш померти завтра»

Олена Котенко (нар.1973 р.) закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Історик». Працювала вчителем історії та правознавства в навчальних закладах міста Одеси. З 2007 року працює в КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» завідувачем науково-методичної лабораторії суспільних та мистецьких дисциплін та старшим викладачем кафедри суспільно-гуманітарної освіти.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Денис Левчишен (Denys Levchyshen)

1midnightsoul3@gmail.com

Денис Левчишен (нар.1990р.), старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», майстер-тренер проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).
Має ступінь магістра політологіії та ступінь магістра в галузі фінансів. Завершив навчання в аспірантурі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Впродовж восьми років працює викладачем в Академії неперервної освіти.
Професійні інтереси: соціальна справедливість в управлінському аспекті, медіаосвіта та медіаграмотність на засадах ОДГ/ОПЛ, розвиток освіти в умовах децентралізації.


Дніпропетровська область


Марина Ватковська (Maryna Vatkovska)

vatkovskaya@gmail.com

Марина Ватковська, кандидат філософських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».
Розпочинала трудову діяльність у навчальних закладах м. Нікополь. Протягом 2011-2015 років очолювала кафедру управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Під керівництвом Ватковської М.Г. в області упроваджено низку інформаційно-освітніх та науково-педагогічних проектів («Єдиний інформаційно-освітній простір Дніпропетровщини», «Інформаційна система управління освітою Дніпропетровщини», «Електронний дошкільний навчальний заклад» та ін.). Здійснює наукове керівництво та супровід дослідно-експериментальної роботи в області.
Координатор швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» у Дніпропетровській області.


Катерина Романенко (Kateryna Romanenko)

kate0502@live.com

Кредо: «Істина понад усе».

Катерина Романенко, доктор наук з державного управління і кандидат юридичних наук, доцент. Після закінчення аспірантури працювала старшим викладачем, доцентом, професором, зараз завідуюча кафедрою освітнього менеджменту Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Викладає курси конституційного права та освітнього законодавства, теорії та практики маркетинг-менеджменту, логіки.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).


Тетяна Мотуз (Tetiana Motuz)

tetmotuz@gmail.com

Тетяна Мотуз, 1982 р.н., старший викладач Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Має вищу педагогічну освіту за спеціальністю «вчитель біології та екології» та юридичну за спеціальністю «комерційне та трудове право». Працювала вчителем у школі, у районному методичному кабінеті на посадах методиста та завідуючої, спеціалістом обласного департаменту освіти та науки. З 2013 року працює старшим викладачем кафедри управління інформаційно-освітніми проектами. Здійснює навчально-методичний супровід дистанційної форми навчання вчителів та керівників закладів освіти області. Організовує роботу обласної експертної ради з питань інноваційної та дослідно-експериментальної роботи.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Людмила Базилевська (Liudmyla Bazylevska)

bazilevska@i.ua

Людмила Базилевська, завідуюча навчально-методичної лабораторії гуманітарних дисциплін кафедри гуманітарної освіти Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (педагогічний стаж 39 років). Розпочинала трудове життя у сільській школі вчителем початкових класів. Після закінчення історичного факультету Дніпровського національного університету ім. О. Гончара тривалий час продовжувала працювати вчителем історії та правознавства у гімназії № 12 м. Дніпра, викладала курси з громадянської освіти. З 2002 року працює в ДОІППО, координує роботу вчителів історії, правознавства, громадянської освіти та інших суспільних дисциплін Дніпропетровщини; створює якісні умови для забезпечення інноваційного навчання вчителів історії, правознавства, громадянської освіти, суспільствознавства під час курсів підвищення кваліфікації; в умовах оновлення змісту шкільної освіти вміло визначає шляхи формування сучасного індивідуального педагогічного стилю вчителів суспільних дисциплін.
Має педагогічне звання «вчитель-методист». Отримала нагороди та відзнаки: нагрудні знаки «Відмінник освіти України (2001), «Василь Сухомлинський» (2014); Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, грамоти головного управління освіти і науки облдержадміністрації та ДОІППО.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Вікторія Піщанська (Viktoriia Pishchanska)

victorya.ps@gmail.com

Вікторія Піщанська, доцент кафедри філософії освіти КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидат культурології, доцент (нар. 1971 р.). Культуролог за фахом, останні 10 років переймається питаннями викладання інтегрованих курсів мистецтва у школі. З 2011 року є одним з наукових керівників впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес закладів освіти Дніпропетровської області.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Людмила Якименко (Liudmyla Yakymenko)

yakimenko22@gmail.com

Кредо: «Не варто боятися змін! Іноді неочікуваний поворот у житті приносить більше, аніж заплановане прагнення».

Людмила Якименко, завідуюча навчально-методичним відділом організації неперервного навчання керівних кадрів КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».
Працювала вчителем історії та правознавства. З 2001 року перебувала на посаді методиста, а потім завідуючої методичним кабінетом відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністрації. На даний в колі професійних обов’язків є забезпечення функціонування системи неперервної освіти щодо підготовки високопрофесійного, компетентного керівника навчального закладу, здатного до реалізації державної освітньої політики в умовах інноваційних змін.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).


Ірина Коляда (Iryna Koliada )

kolyada65@gmail.com

Ірина Коляда, старший викладач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Розпочинала трудову діяльність вчителем загальноосвітньої школи, працювала у методичному кабінеті. В інституті післядипломної педагогічної освіти працює з 2011 року. Серед кола інтересів Коляди І.Г. – інтерактивні та тренінгові технології навчання, педагогіка співробітництва, інформаційно-комунікаційні та медіаосвітні технології у викладанні предметів.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).


Івано-Франківська область


Любов Шелемей (Liubov Shelemei)

lbshelemey@gmail.com

Кредо: «Свобода означає відповідальність, ось чому більшість людей боїться її». (Дж. Б. Шоу) 

Любов Шелемей, регіональний координатор швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні − DOCCU». Закінчила факультет історії та методики виховної роботи Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. Василя Стефаника (нар. 1966 р.). Педагогічну діяльність (29 років) розпочала учителем історії та правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах міста Івано-Франківська. Дев’ять років працювала головним спеціалістом відділу загальної середньої освіти управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Заочно навчалась на юридичному факультеті Університету Короля Данила. З 2006 року, після здобуття ступеня магістра права – проректор з науково-методичної роботи та моніторингу якості освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики навчання.


Світлана Бондаренко (Svitlana Bondarenko)

bonds2011@meta.ua

Кредо: «Найважливіше завдання цивілізації – навчити людину мислити». (Томас Алва Едісон)

Світлана Бондаренко (нар. 1962 р.), закінчила факультет історії та методики виховної роботи Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. Василя Стефаника, працювала організатором виховної та позакласної роботи, вчителем історії та правознавства в загальноосвітній школі м. Сєвєродонецьк Луганської області та в Івано-Франківському Вищому художньому професійно-технічному училищі. У 1994 році закінчила Прикарпатський університет зі спеціальності «Психологія, практична психологія в галузі освіти». З 1994 року працює методистом лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Зараз є майстер-тренером з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Тетяна Глуханюк (Tetiana Hlukhaniuk)

gluhanyuk75@gmail.com

Тетяна Глуханюк (нар. 1975 р.), майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Сімнадцять років працює практичним психологом в санаторній школі, зосереджуючи свої зусилля на психологічному супроводі дітей з порушеннями розумового розвитку та з захворюваннями органів дихання. З 2007 року є методистом обласного центру практичної психології і соціальної роботи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Здійснює методичний супровід практичних психологів навчальних закладів обласного підпорядкування, організовує та проводить тренінги, семінари для працівників психологічної служби та вчителів, викладає на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників. Працює над питаннями розв’язання проблеми насилля в навчальних закладах. З 2015 року в якості експерта-консультанта ОБСЄ приймає участь в реформуванні Національної поліції України. Зокрема, проводить тренінги з проблем ефективної комунікації, техніки опитування та профілактики торгівлі людьми для патрульних поліцейських та дільничних інспекторів поліції.


Світлана Клімковська (Svitlana Klimkovska)

svitlanaklimkovska@gmail.com

Кредо: «Запорука життєвого успіху – праця, оптимізм і постійне самовдосконалення».

Світлана Клімковська, методист лабораторії управління та організації освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (нар. 1969 р.) Працює в освіті 29 років: спочатку учителем початкових класів, тоді – заступником директора з навчально-виховної роботи. Зараз працює методистом лабораторії управління та організації освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, здійснює науково-методичний супровід управлінської діяльності керівників загально-освітніх навчальних закладів області.
Є регіональним майстер-тренером швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» та фахівцем із співпраці зі ЗМІ у Івано-Франківській області проекту DOCCU.
Брала участь в розробленні занять з відповідним ресурсним забезпеченням до Модуля В для керівників загально-освітніх навчальних закладів:
Тема 4. Модель політичного циклу: політика як процес вирішення проблем суспільства.
Тема 5. Освіта з прав людини та її зв’язок з освітою для демократії.
Тема 6. Права, свободи, відповідальність як базові принципи демократичного врядування в школі.


Людмила Мінда (Liudmyla Minda)

Кредо «Нескінченне прагнення бути кращим є обов’язком людини. Це вже саме по собі є винагородою. Все інше в руках Божих». (Махатм Ганді)

Людмила Мінда, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Педагогічну діяльність (загалом 19 років) розпочинала як учитель початкових класів та вихователь дошкільного навчального закладу. Після завершення навчання у державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України отримала диплом магістра й вступила до аспірантури даного вишу. Сфера наукових інтересів стосується проблеми професійного розвитку вихователів щонайбільше тих, які працюють в умовах гірської місцевості. Майстер-тренер проекту DOCCU (компонент «Учителі»).


Ольга Нижник (Olga Nyzhnyk)

olnyzhnyk@gmail.com

Кредо: «Мети досягає той, хто її прагне».

Ольга Нижник, вчитель-методист, магістр з управління навчальним закладом (нар. 1958 р.). Працює в освіті 37 років: починала трудовий шлях вихователем у дитячому садку, потім – вчитель словесності у загальноосвітній школі, заступник директора школи, методист Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Нині – завідувач лабораторії управління та організації освіти, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій інституту.
Як майстер-тренер проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» брала участь у розробленні занять з відповідним ресурсним забезпеченням до Модуля В для керівників ЗНЗ:
Тема 4. Модель політичного циклу: політика як процес вирішення проблем суспільства.
Тема 5. Освіта з прав людини та її зв’язок з освітою для демократії.
Тема 6. Права, свободи, відповідальність як базові принципи демократичного врядування в школі.
Розробила Концепцію методичного менеджменту процесу демократичного управління ЗНЗ (для роботи з керівниками ЗНЗ у курсовий і міжкурсовий період підвищення кваліфікації). Матеріали тренінгових занять з реалізації проекту лягли в основу її виступів на освітянських форумах та конференціях, увійшли у друковані збірники за матеріалами цих зібрань:
·           Нижник О.О. Формування готовності керівників ЗНЗ до управління навчальним закладом в умовах сучасних перетворень. / Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири: збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 175.
·           Нижник О.О. Формування готовності керівників ЗНЗ до демократичного управління навчальним закладом. / Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Дніпропетровськ, 09 червня 2016. – Д. : ТОВ «Інновація», 2016 р. – 252 с.


Оксана Риндич (Oksana Ryndych)

oksanarynduch@gmail.com

Кредо: «Всі перемоги починаються з перемоги над собою» .

Оксана Риндич, методист лабораторії національного виховання (нар. 1980 р.). З 1998 року працювала керівником гуртка Коломийського міського будинку школяра та у методичному кабінеті Коломийського педагогічного коледжу, на посаді лаборанта. З 2006 року методистом лабораторії національного виховання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Майстер-тренер проекту DOCCU (компонент «Керівники шкіл».


Луганська область


Анатолій Данильєв (Anatoly Danylev)

Анатолій Данильєв проректор з навчальної роботи, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання, кандидат історичних наук.
Координатор швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» у Луганській області .
Коло наукових інтересів: глобалізація сучасного світу.

 


Микола Журба (Мykola Zhurba)

zna_3@ukr.net

Микола Журба, доктор філософських наук, доцент (нар. 1983 р.), працював завідувачем кафедри філософських та гуманітарних дисциплін в Інституті хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та є випускником програм USAID. Вивчав наукову проблему «Демократичне врядування в навчальних закладах». Зараз працює професором кафедри управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, є головою громадської організації «Соборність» та головним редактором наукового журналу «Virtus». У 2016 році долучився до швейцарсько-українського проекту DOCCU, став майстер-тренером компоненту «Керівники шкіл».


Ірина Хайло (Іryna Khailo)

hari2801@ukr.net

Ірина Хайло, методист вищої кваліфікаційної категорії (нар. 1963 р.), працювала директором комунального закладу «Луганський навчально-виховний комплекс середня загальноосвітня школа І–ІІ ступенів-ліцей №24». Вивчала наукову проблему «Розвиток демократичних процесів у школі». Зараз працює завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2016 році долучилась до швейцарсько-українського проекту DOCCU, стала майстер-тренером компоненту «Керівники шкіл».


Наталія Чумак (Natalia Chumak)

svitdoshkillia@gmail.com

Наталія Чумак (нар. 1972 р.), методист вищої категорії. Має вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання. Практична психологія». У дошкільній освіті працює з 1989 р. З 2015 року – методист із дошкільної освіти кафедри педагогіки та психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2016 році долучилась до швейцарсько-українського проекту DOCCU, стала майстер-тренером компоненту «Керівники шкіл».

 


Олена Буряк (Olena Buriak)

elenaokharchenko@gmail.com

Олена Буряк, кандидат педагогічних наук (нар. 1981 р.), працювала викладачем природничих дисциплін у Лисичанському педагогічному коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Вивчала наукову проблему «Використання інноваційних педагогічних технологій у шкільній природничій освіті». Зараз працює завідувачем кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2016 році долучилась до швейцарсько-українського проекту DOCCU, стала майстер-тренером компоненту «Учителі».


Ольга Кечик (Olha Kechyk)

kechik.olya@gmail.com

Ольга Кечик, доктор філософії (нар. 1983 р.). Після закінчення Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2006 р.) працювала викладачем іноземної філології в Лисичанському педагогічному коледжі. У 2015 році захистила дисертацію та отримала диплом доктора філософії. Зараз працює старшим викладачем кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов; використання Інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі закладів освіти; громадянська освіта. У 2016 році долучилась до швейцарсько-українського проекту DOCCU, стала майстер-тренером компоненту «Учителі».


Надія Лисенко (Nadia Lysenko)

Lusenko6@ukr.net

Надія Лисенко, методист Луганського обласного інституту післядипломної освіти (нар. 1970 р.). Працювала вчителем географії та директором загальноосвітньої школи. Зараз курує шкільну біологічну й екологічну освіту Луганської області та є обласним координатором Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок». Отримала ступінь магістра за фахом «Управління навчальним закладом». Працює над проблемою «Формування та розвиток громадянської компетентності учнів». Шляхи реалізації цієї проблеми висвітлює в журналі «Освіта на Луганщині». У 2016 році долучилась до швейцарсько-українського проекту DOCCU, стала майстер-тренером компоненту «Учителі».


Львівська область


Олена Шиян (Оlena Shyyan)

Кредо: «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе». (Св.Франциск Асізський)

Олена Шиян, професор, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Професійна діяльність: після закінчення Львівського національного університету ім. І.Франка працювала учителем біології, науковим співробітником лабораторії змісту освіти ЛОНМІО, деканом факультету післядипломної освіти, магістратури та аспірантури ЛДІФК, завідувачкою кафедр здоров’я людини (ЛДУФК) та життєвих компетентностей (ЛОІППО).
Коло наукових і професійних інтересів: освітня політика щодо формування ключових компетентностей для освіти впродовж життя, професійний розвиток педагогів.
У 2016 році обрана членом адміністративної ради Асоціації педагогічної освіти Європи (ATEE).
Залучена до робочої групи з розроблення Стандарту загальної середньої освіти Нової української школи, сертифікований тренер НУШ.
Нагороджена нагрудними знаками МОН України («Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський») і НАПН України «Ушинський КД».
Координатор і майстер-тренер швейцарсько–українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» у Львівській області.


Ольга Банах (Olga Banah)

olgabanax@gmail.com

Кредо: «Усе в наших руках, тому їх не можна опускати»

Банах Ольга Володимирівна, викладач кафедри освітньої політики Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Професійна діяльність: як вчитель початкових класів, що працювали за особистісно-орієнтованими програмами, має досвід запровадження демократичної культури в освітньому середовищі класу. Як керівник (директор школи), упродовж дев’яти років розвивала демократичну культуру в освітньому закладі на всіх рівнях. З дітьми та батьками працювала над програмами з громадянської освіти.
Як викладач кафедри освітньої політики ЛОІППО та тренер Нової української школи, проводить у різних регіонах України навчання педагогів з дієвої демократії.
Співавтор посібника «Розвиваємо громадянські компетентності з 1-го класу» (навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших класів із формування громадянської компетентності).
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники»).


Анна-Марія Богосвятська (Anna-Mariia Bohosviatska)

an-mar@i.ua

Кредо: «Будь таким, яким ти хочеш бачити світ!»

Богосвятська Анна-Марія Іванівна, завідувач кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук, доцент.
Після захисту кандидатської дисертації (2002 р.) працювала на кафедрі зарубіжної літератури Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького. З 2008 по 2012 рр. була волонтером при благодійному дитячому фонді «Сонячний світ». Розробник педагогічних проектів «Пізнаймо світ разом», «Жодна дитина поза увагою». У 2012 – 2014 рр. працювала заступником директора з виховної роботи Севастопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 57 з музично-хоровим профілем навчання. З 2014 р. – по сьогодні працює у Львівському ОІППО.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники»).


Ігор Гусаков (Ihor Gusakov)

igorgusakov@gmail.com

Кредо: «Бути людиною – це відчувати свою відповідальність». (А.Сент-Екзюпері)

Ігор Гусаков, викладач кафедри суспільствознавчої освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Сфера професійних зацікавлень – підвищення кваліфікації вчителів предметів суспільствознавчого циклу (правознавства, громадянської освіти, історії). Співавтор тематичних спецкурсів «Демократичний урок у сучасній школі: методика проведення», «Формування громадянських компетентностей в учнів на уроках суспільствознавчих дисциплін», а також – низки навчально-методичних публікацій. Веде в Інтернеті авторський блог, в якому публікує актуальні змістові та методичні матеріали на суспільствознавчу тематику.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту«Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Галина Сохань (Galyna Sokhan)

galasoh@gmail.com

Кредо: «Життя – це можливість. Скористайся нею. Життя – це удача. Шукай цю мить! Життя таке прекрасне – не загуби його! Це твоє життя». (Мати Тереза)

Галина Сохань, кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільствознавчої освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, авторка підручників з основ християнської етики для школярів загальноосвітніх навчальних закладів, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Веде власний «Блог Галини Сохань», у якому публікуються матеріали на актуальні освітні тематики. Співавтор тематичних спецкурсів для педагогів «Демократичний урок у сучасній школі: методика проведення», «Формування громадянських компетентностей в учнів на уроках суспільствознавчих дисциплін».
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Віра Сухінська (Vira Sukhinska)

vira_s@ukr.net

Кредо: «Важка праця – це скупчення легких справ, які ви не зробили, коли мали зробити»

Віра Сухінська, викладач кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, закінчила Львівський банківський інститут, факультет економіки підприємства.
Педагогічну діяльність розпочала у ЛОІППО з викладання на курсах підвищення кваліфікації вчителів економіки.
У 2017 році здобула ступінь магістра за спеціальністю здоров’я людини у Львівському державному університеті фізичної культури. Після здобуття ступеня як викладач кафедри життєвих компетентностей ЛОІППО здійснює методичний супровід, організовує та проводить тренінги, семінари для вчителів основ здоров’я і економіки навчальних закладів м. Львова та області.
Як тренер Нової української школи, проводить у Львівській області навчання для вчителів молодшої школи.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Полтавська область


Марина Єщенко (Maryna Yeschenko)

yeschenko@poippo.pl.ua

Кредо: «Найголовніша формула успіху – знання, як поводитися з людьми». (Т. Рузвельт)

Марина Єщенко, завідуюча відділом національно-патріотичного виховання Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
Освіта: 2006-2010 роки – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, факультет філології та журналістики. 2015-2017 роки – Навчально-науковий інститут менеджменту та психології державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Психологія».
Фахова діяльність: 2007-2008 роки – керівник гуртка Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19. З 2012 року – методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. З 2015 року – завідуюча відділом національно (військово)-патріотичного виховання.
Координатор у Полтавській області та майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).
Коло наукових інтересів стосується громадянської освіти; формування та розвитку громадянських компетентностей учителів у системі післядипломної педагогічної освіти; розвитку соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу.


Олена Буйдіна (Olena Buidina)

lbuidina@gmail.com

Олена Буйдіна, завідувач кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кандидат педагогічних наук (нар.1970 р.). У 1993 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка за спеціальністю хімія і біологія.
Працювала керівником гуртків Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, учителем хімії Полтавської гімназії №9, методистом відділу природничо-математичних дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. З 2012 року працює на кафедрі методики змісту освіти інституту на посаді доцента кафедри, а з 2014 року – завідувача кафедри. Має досвід викладацької діяльності на кафедрі хімії та методики викладання хімії Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).
Коло наукових інтересів стосується всіх аспектів реформування сучасної шкільної освіти, упровадження компетентнісного підходу до навчання учнів, питань теорії та практики шкільної природничої освіти, проблем методики навчання хімії в загальноосвітній і вищій школах.


Зоя Канівець (Zoya Kanivets)

zoya.kanivets@gmail.com

Кредо: «Поки людина не здається, вона сильніша за свою долю». (Е.М. Ремарк)

Зоя Канівець, доцент кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кандидат педагогічних наук, за освітою учитель української мови і літератури.
З 1995 по 2007 роки працювала учителем української мови і літератури в школі, шість років поспіль також обіймала посаду заступника директора з виховної роботи. З 2008 працює в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського спочатку на посаді методиста відділу ліцензування та атестації, а з 2015 року (після захисту дисертації) обіймає посаду доцента кафедри.
Має досвід роботи в галузі управління навчальним закладом, зокрема у сферах ліцензування та атестації.
Нині працює викладачем на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Серед наукових інтересів теоретичні та методичні засади управління навчально-виховним процесом у навчальному закладі, теорія та методика викладання шкільних предметів, інноваційні процеси в освітньому просторі України.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).


Світлана Королюк (Svitlana Koroliuk)

koroliuk@poippo.pl.ua

Світлана Королюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
Працювала вчителем у школі, викладачем в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка. Була учасником і тренером всеукраїнських та міжнародних програм і проектів з питань розбудови школи, професійного розвитку вчителя й керівника навчального закладу.
Зараз працює в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, відповідає за напрям «Менеджмент розвитку навчального закладу».
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).
Демократичні цінності й культуру демократії вважає пріоритетними в освіті України.


Марина Крилевець (Maryna Krylevets)

marinakrilevets@gmail.com

Кредо: «Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються». (Гордон Драйден)

Марина Крилевець, завідуюча відділом дошкільної, початкової та спеціальної освіти, методист з початкової освіти.
Освіта: Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка (1988 р.), за спеціальністю «Початкове навчання», Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (1993 р.), спеціальність «Початкове навчання».
Фахова діяльність: учитель початкових класів Першолиманської ЗОШ І-ІІІ ст. Решетилівського р-ну (1988–1997), директор Будинку дитячої та юнацької творчості (1997–2001), практичний психолог (2001), спеціаліст відділу освіти Шишацької РДА (2001–2005), з 2005 року – методист з питань початкової освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).
Коло професійних інтересів:формування професійної компетентності учителів початкових класів у відповідності зі світовими стандартами, розвиток їх творчості, удосконалення педагогічної майстерності, підвищення інтелектуального і загальнокультурного рівня.


Ірина Міщенко (Irina Mischenko)

irinamischenko19@gmail.com

Ірина Міщенко, старший викладач кафедри методики змісту освіти, методист відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. Закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка (1987 р.). Працювала вчителем історії (1987-2002 рр.), методистом Полтавського міського методичного кабінету (2002–2006 рр.).
Коло наукових інтересів: методика викладання історії та суспільних дисциплін, упровадження інноваційних педагогічних технологій, вивчення передового педагогічного досвіду та упровадження його у практику роботи вчителів області, громадянська освіта, правова освіта, історичне краєзнавство.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Лариса Шкоденко (Larysa Shkodenko)

larisashkodenko@gmail.com

Кредо: «Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше!» (Льюіс Керрол)

Лариса Шкоденко, методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
Після закінчення Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя (1991 р.) працювала вчителем географії в Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 27. З 2009 року займає посаду методиста Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Херсонська область


Ірина Жорова (Zhorova Iryna)

zhorova.ks@gmail.com

Ірина Жорова, доктор педагогічних наук, перший проректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
Координатор швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» у Херсонській області.

Сергій Моїсеєв (Serhii Moiseiev)

Кредо: «Найкоротший шлях до щастя не в бажанні бути щасливим, а в тому, щоб допомогти іншим стати щасливими». (Фрідріх Йосип Гааз)

Сергій Моїсеєв, завідувач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
У 2004 році після завершення навчання на факультеті фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету працював викладачем фізичного виховання у Херсонському кооперативному економіко-правовому коледжі та тренером з волейболу у Херсонському державному аграрному університеті. З 2005 року обіймає посаду завідувача науково-методичної лабораторії фізичної культури та захисту Вітчизни КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». За сумісництвом з 2006 року працює викладачем, а з 2007 – старшим викладачем кафедри теорії і методики виховної роботи. У 2009 році захистив дисертацію та очолив названу вище кафедру. Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Національно-патріотичне виховання особистості в умовах інформаційного суспільства»; «Військово-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та ін.
Здійснює науковий супровід дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітніх  навчальних закладах Херсонської області з тем: «Соціальна адаптація дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування в закладі освіти нового типу», «Формування національно-патріотичного простору загальноосвітньої школи в умовах інформаційного суспільства» та «Психолого-педагогічний супровід національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи» та ін. Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).
Має видавничу продукцію з проблематики розвитку громадянських компетентностей в учнів загальноосвітніх навчальних закладів: розділ у колективній монографії «Сучасний стан національно-патріотичного виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах»; збірник тренінгових вправ «Підготовка вчителя до розвитку громадянських компетентностей учнів в умовах загальноосвітньої школи» у співавторстві.


Ганна Соценко (Hanna Sotsenko)

Кредо: «День, у який ви не дізналися для себе нічого нового, минув даремно». (Н.С. Станіславський)

Ганна Соценко, директор Опорного закладу – Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу, заслужений учитель України, учитель-методист, відмінник освіти України.
Закінчивши Херсонський педагогічний інститут імені Н.К. Крупської за спеціальністю педагогіка і методика початкового навчання 3 1988 року почала свою педагогічну діяльність у Скадовській ЗОШ №2.
Соценко Анна Олександрівна є переможцем обласного конкурсу «Учитель року 2002»  у номінації «учитель початкових класів», переможцем обласного конкурсу «Учитель року 2004» у номінації «заступник директора загальноосвітнього навчального закладу» та лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2004».
З серпня 2005 року працювала заступником директора з НВР Скадовської гімназії. З серпня 2010 очолює колектив Скадовської гімназії.
Є учасником експериментальних досліджень «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу», «Створення та апробація методичної системи навчання основам робототехніки як складової STEM освіти», «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ», «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику». Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).


Олена Данилова (Оlena Danylova)

el.danylova@gmail.com

Кредо: «Ніколи не зупинятися на досягнутому!» 

Олена Данилова, доцент кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук (нар. 1979 р.). Працювала вчителем трудового навчання, заступником директора з навчально-виробничої роботи Державного професійно-технічного навчального закладу «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії». Після отримання наукового ступеня кандидат педагогічних наук, зосередила свої зусилля з розвитку громадянських компетентностей у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Відповідає за проведення ОДГ/ОПЛ на курсах підвищення керівників шкіл.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Керівники шкіл»).


Сургаєва Вікторія  (Surgaevа Victoria)

surgaevav@i.ua

Кредо: «Ставлення до дітей — міра духовної гідності людини» (Я. Бриль).

Вікторія Сургаєва, завідувач навчально-методичної лабораторії інноваційної діяльності та роботи з обдарованою молоддю Комунального вищого навчального закладу  «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (нар. 1969 році). Закінчила природничий факультет Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської та здобула кваліфікацію «Вчитель біології». Працювала вчителем хімії та біології в загальноосвітніх навчальних закладах міста і Херсонському ліцеї Херсонської обласної ради. Здобула кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший учитель». З 2007 року працює у системі післядипломної освіти. Координує в регіоні  Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Всеукраїнські учнівські олімпіадами з базових дисциплін, дослідно-експериментальну роботу, STEM–освіту.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Ольга Стребна (Olha Strebna)

ostrebna@gmail.com

Ольга Стребна,  доцент кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» (нар. 1966 р.), працювала у Херсонській середній школі №45 учителем початкових класів 15 років. Перебувала на стажуванні в університеті прикладних наук Фонтіс (м. Ендховен), в європейських університетах Словаччини-Угорщини-Австрії. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіти до громадянського виховання учнів у позаурочній діяльності». Автор понад 90 наукових, науково-методичних праць, серед них: «Формування педагогічного інструментарію вчителя у контексті громадянського виховання» (монографія), фахові статті «Розвиток громадянських компетентностей учителів початкових класів у післядипломній освіті», «Роль анімаційного кіно у процесі формування громадянської свідомості учнів початкової школи» тощо. Продовжує займатися самоосвітою, навчається в магістратурі Херсонського державного університету.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).


Людмила Марецька  (Liudmyla Maretska)

Кредо: «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом». (Ліна Костенко)

Людмила Марецька, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін Комунального навчального закладу, завідувач навчально-методичної лабораторії української мови і літератури «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Вищу освіту здобула у Сімферопольському державному університеті на факультеті філології, спеціальність – українська мова і література, кваліфікація – філолог, викладач української мови і літератури.
Свій професійний шлях розпочала на посаді вчителя української мови і літератури в Херсонській спеціалізованій школі №31, де пропрацювала 22 роки, 7 із яких на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи.
У 2010 році пов’язала свою долю з КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». У тому ж таки 2010 році вступила на навчання до аспірантури при кафедрі педагогіки та психології, яке завершилося у 2015 році захистом кандидатської дисертації з теми «Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови  в післядипломній освіті».
Коло наукових інтересів – розвиток і становлення української мови як державної; інноваційні технології у викладанні української мови і літератури в закладах середньої освіти. Наукових та навчально-методичних праць близько 60-ти. Автор методичних рекомендацій «Розвиток та формування громадянських компетентностей на уроках української мови». Долучившись до роботи в міжнародному швейцарсько-українському проекті «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні», почала активно запроваджувати та втілювати в життя основні положення проекту на курсах підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури.
Майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (компонент «Учителі»).