Формування соціальної та громадянської компетентностей на уроках англійської мови


Під час курсової підготовки вчителі англійської мови 25 січня стали учасниками семінару-тренінгу «Формування соціальної та громадянської компетентностей на уроках англійської мови».

Тренери проекту DOCCU Галина Гафійчук та Христина Дуда ознайомили педагогів з моделями компетентнісного уроку, який дасть можливість виховувати справжніх громадян. Україна надзвичайно гостро відчуває потребу підготовки та виховання нової генерації громадян на засадах цінностей демократичного суспільства – верховенства прав людини, рівності і взаємній відповідальності, що неможливо без створення демократичного середовища на уроках, де учень на власному досвіді навчатиметься брати відповідальність та приймати рішення.

На занятті велика увага була приділена питанням демократизації освіти, формуванню компетентнісного підходу до навчального процесу. Тренери звернули увагу учасників на ключову ідею проекту – освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини (ОДГ/ОПЛ).