Партнери

Цюріхський педагогічний університет Центр міжнародних проектів в освіті (IPE)
Швейцарс​​ьке бюро співробітництва в Україні Цюріхський педагогічний університет
Центр міжнародних проектів в освіті (IPE)
Міністерство освіти і науки України
​Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського​​
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів КЗВО «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради» Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського​ Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Львівський обласний інститут удосконалення вчителів
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Дніпровська академія неперервної освіти Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради​ Львівський обласний інститут удосконалення вчителів
Львівський національний університет імені Івана Франка Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Криворізький державний педагогічний університет Херсонський державний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Лисичанський педагогічний коледж Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного университету імені Олеся Гончара Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Комунальний вищий навчальний заклад «Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної радиНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»Лисичанський педагогічний коледж КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького»Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного университету імені Олеся Гончара ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Донецький державний університет управління Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Житомирський державний технологічний університет Запорізький національний технічний університет Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка Київський міжнародний університет Класичний приватний університет Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет ім. Івана Франка (Львівська державна фінансова академія) Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая Міжрегіональна академія управління персоналом
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Національний університет «Києво-Могилянська академія» Національний університет «Львівська політехніка» Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет водного господарствата природокористування НТУУ «КПІ ім.Сікорського» Одеський державний екологічний університет Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Полтавська державна аграрна академія Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Сумський державний університет Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського (Академія муніципального управління) Тернопільський національний економічний університет Ужгородський національний університет Український державний університет залізничного транспорту
Уманський національний університет садівництва Університет менеджменту освіти Університет митної справи та фінансів Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Херсонський національний технічний університет Хмельницький національний університет Хмельницький університет управління та права
Центральноукраїнський національний технічний університет Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернігівський національний технологічний університет