Реалізація діяльнісного підходу як основи ОДГ/ОПЛ щодо формуванння компетентностей для демократичного громадянства у виховній роботі школи


21 серпня співробітниками кафедри суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів була проведена інструктивно-методична нарада у форматі вебінару з проблеми «Особливості організації навчально-виховного процесу у 2017-2018 навчальному році».

В ході вебінару було розглянуто питання впровадження діяльнісного підходу щодо формування компетентностей для демократичного громадянства у виховній роботі школи, що є одним із пріоритетних напрямків роботи навчальних закладів в контексті реформування сучасної освіти, важливість якого позначена на громадському, державному та педагогічному рівнях. Адже саме компетентності для демократичного громадянства формують культуру людини як громадянина своєї країни та дають можливість жити і самореалізовуватись у демократичному суспільстві.

Створення сприятливого демократичного середовища в школі для формування компетентностей для демократичного громадянства стає можливим завдяки впровадженню освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в шкільну практику. Актуальність впровадження ОДГ/ОПЛ обумовлена зокрема тими негативними явищами, які поширені в шкільному дитячому середовищі, і які були окреслені у листі МОНУ від 27.07.2017 р. № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році». Орієнтири, ресурси та інструменти ОДГ/ОПЛ, які можуть бути використані у виховній роботі з класними колективами, в організації діяльності учнівського самоврядування та соціального проектування, надає освітянам методичний ресурс проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».

Реалізація діяльнісного підходу як основи ОДГ/ОПЛ у виховну роботу школи може посприяти розвитку демократичної культури в навчальному закладі, зробивши процес виховання в школі відкритим, гуманістичним та по-справжньому демократичним.

Під час вебінару було анонсовано початок роботи обласної постійнодіючої школи партиципації для педагогів-організаторів та лідерів учнівського самоврядування, мета якої полягає у сприянні активізації молодіжної партиципації шляхом реалізації діяльнісного підходу в організацію роботи шкільного учнівського самоврядування задля формування у молодого покоління громадян компетентностей для демократичного громадянства.