Корисні посилання

Виховувати активних та відповідальних громадян у школі? Так, це можливо! Матеріали розміщені у відкритому доступі на освітній онлайн-платформі «Живемо в демократії» https://www.living-democracy.com.ua.

Закон України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Сайт «Нова українська школа» (НУШ) http://nus.org.ua/

Сайт Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua

Сайт Національного агентства України з питань державної служби https://nads.gov.ua/

Сайт Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/title.html

Сайт Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» https://kristti.com.ua/

Сайт Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти http://loippo.edu.ua/

Сайт Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» http://dano.dp.ua/uk/

Сайт Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського http://poippo.pl.ua/

Сайт Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти http://loippo.lviv.ua/

Сайт Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти https://www.ippo.if.ua/

Сайт Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради http://academy.ks.ua/

Конституція України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641. http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Концепція реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 р. № 974-р https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciy

Концепція розвитку громадянської освіти в України (проект). https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-koncepciyu-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 р.: Указ Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лист. 2011 р. № 1341. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п

Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740679

Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740679

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013?test=4/UMfPEGznhhUy1.ZiRHT1h5HI4FMs80msh8Ie6

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 18 березня 2015 р. №227. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/227-2015-р

Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 564 із поточною редакцією від 22 червня 2018 р. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-п?test=4/UMfPEGznhhUy1.ZiRHT1h5HI4FMs80msh8Ie6

Закон України «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/88919.