Співпраця влади, громади та освітян з питань розвитку громадянського суспільства: досвід Дніпропетровщини


30 травня на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти представники влади, освітяни та громадські діячі Дніпропетровщини зібрались разом для обговорення подальших кроків з розвитку громадянського суспільства через впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Відправною точкою дискусії став досвід Дніпропетровської області.

Організаторами заходу стали Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради. Проект DOCCU в Україні реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства України з питань державної служби

Також в обговоренні взяли участь представники майстер-тренери та тренери проекту, представники обласних територіальних громад, представники Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, керівники пілотних шкіл проекту DOCCU, представники ЗМІ та зацікавлена громадськість.

З вітальним словом до учасників звернувся Віктор Сиченко, голова постійної комісії з питань науки та освіти Дніпропетровської обласної ради: «Для ефективного впровадження реформ в нашій країні та утвердження демократії та прав людини важливу роль відіграє, зокрема, формування відповідальних та активних громадян. Важливим кроком на цьому шляху для Дніпропетровської області стало впровадження швейцарсько-українського проекту DOCCU».

«На моє глибоке переконання, одним з найважливіших напрямів реформи освіти та впровадження концепції «Нова українська школа», має стати виховання громадянських компетентностей учнів, учителів та керівників шкіл та, звичайно ж, керівників системи освіти.  Адже, якщо суспільству необхідні докорінні зміни, починати їх потрібно саме із системи освіти. Це досвід демократичних країн, які свого часу здійснили масштабні реформи», – зазначив Антон Демура, заступник директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Обраний Україною демократичний шлях розвитку суспільства тісно пов’язаний з дотриманням прав кожної людини, активізацією громадянської позиції українців у всіх сферах життя. І саме школа має стати осередком розвитку громадянського суспільства та демократії, – зазначив Рольф Голлоб, співголова центру Міжнародних проектів в освіті Цюріхського педагогічного університету (Швейцарія), керівник швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», експерт Ради Європи. – На цьому шляху важливо усвідомлювати, що демократія – це в першу чергу практика», – підкреслив він.

У своєму вітальному слові, Михайло Романенко, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, наголосив: «Основна робота з формування громадянських компетентностей має здійснюватися ще у школі. А форма співпраці влади, громади, освіти формує культуру індивідуальної та громадянської відповідальності, яка й закладає міцні основи громадянського суспільства».

Керівник проекту в Україні Наталія Протасова розповіла про здобутки впровадження проекту в Україні: «З 2016 по 2017 рік в Дніпропетровській області активно впроваджується проект DOCCU. Окрім Дніпропетровщини задіяні ще Київська, Одеська, Херсонська, Полтавська, Львівська, Луганська та Івано-Франківська області. У рамках проекту пройшли навчання: 9000 учителів, 13000 державних службовців, близько 800 керівників шкіл, 165 000 учнів».

Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини (ОДГ/ОПЛ) як складова освіти впродовж життя сьогодні впроваджується у багатьох країнах світу та стала локомотивом у формуванні їх сталого демократичного розвитку. Запит суспільства на відповідальних та активних громадян може бути задоволений в Україні саме через впровадження громадянської освіти для людей різного віку.