Вчителі української мови та літератури Одеського обласного інституту удосконалення вчителів ознайомились з основами ОДГ/ОПЛ на спецкурсі «Використання проектної технології на уроках української літератури на основі принципів ОДГ/ОПЛ»


12 квітня слухачі курсів підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури Одеського обласного інституту удосконалення вчителів на спецкурсі «Використання проектної технології на уроках української літератури на основі принципів ОДГ/ОПЛ» вивчали теоретичні та практичні засади навчальних проектів. З учителями працювала викладач Інституту О.В. Чабан. Метою даного курсу є вивчення різних видів проектів, особливостей їх використання на уроках літератури, спираючись на принципи освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини.

Під час роботи над проблемою було з’ясовано, що проект здатний тренувати широкий спектр учнівських компетентностей: громадянські, комунікативні, дослідницькі, підприємницькі та ін. Наголошувалося на тому, що робота учнів у проекті дозволяє поєднувати життя, навчання і роботу. Тому так важливо при використанні цього методу спиратися на принципи ОДГ/ОПЛ.

Учителі працювали в групах, з’ясовували можливості використання матеріалів посібників серії «Живемо в демократії» при вивченні тієї чи іншої теми української літератури. Як приклад виконали вправу «Хороший закон – поганий закон» (том ІІІ «Живемо у демократії»). Одна з груп запропонувала при вивченні роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» використати вправу з ІІІ тома «Чому люди не погоджуються одне з одним?» і розробила ряд запитань для її проведення. Інша група адаптувала вправу «Права та відповідальність» (ІІІ том) для уроку в 9 класі «Пантелеймон Куліш. «Чорна рада». Проблематика роману». Учителі також розробили урок для 9 класу «Приклади порушення прав людини у творчості Тараса Шевченка» ( ІІІ том, «Визначаємо порушення прав людини»). Особливо цікавою була розробка матеріалів на основі народної казки «Мудра дівчина», у якій колеги представили вправу «Особистості та групи. Сильні сторони особистостей як потенціал для суспільства» (том ІІ).

У підсумку учасники дійшли одностайної думки, що на уроках української літератури вчителі повинні приділяти значну увагу розвитку учнів як громадян нашої держави.