Вчителі початкових класів Одеської області ознайомилися з освітою для демократичного громадянства та освітою з прав людини


У ході проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 14 червня вчителі початкових класів взяли участь у навчальному модулі «Розвиток громадянських компетентностей».

Під час семінару-тренінгу вчителі були ознайомлені з основними засадами, принципами, ключовими поняттями та методичними підходами освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), наскрізна реалізація яких в Новій українській школі передбачатиме формування у молодого покоління громадян компетентностей для відповідального громадянства.

Велика увага була приділена ролі вчителя як зразка для наслідування учнями моделі демократичної поведінки, заснованої на повазі прав людини та людської гідності, прийнятті багатоманітності, мирного співіснування та можливості участі кожного не лише в навчальному процесі, а й у життєдіяльності класу та школи загалом.

У ході навчального заняття слухачі були ознайомлені з посібниками з серії «Живемо в демократії» й можливостями їх використання в початковій школі для реалізації компетентнісного та діяльнісного підходів у формуванні громадянської компетентності.

Під час рефлексії заняття слухачі зазначили, що інформація та практичні навички, отриманні в ході навчання, є необхідними для розвитку власної професійної компетентності з огляду на ті вимоги, які ставлять перед ними сучасні освітні реалії.