Recent resources

DOCCU in Facebook

13 лютого 2018 року в Міністерстві освіти і науки України відбулася презентація платформи «Живемо в демократії» (Living-Democracy). Це міжнародний освітній ресурс, на якому вчителі можуть знайти матеріали для навчання дітей правам та свободам за європейським зразком. Учителі, діти та їхні батьки отримають відповіді на такі важливі питання: «Які громадянські права має дитина? Як і де вона має ними користуватися? Які компетентності необхідні громадянам для участі в житті суспільства?» та інші.
Це важлива подія для всіх освітян, хто активно долучається до просування демократії в освіті, демократичного врядування та розвитку громадянського суспільства. Створена платформа – унікальний безкоштовний освітній ресурс, спрямований на популяризацію демократичних перетворень та поширенню навчальних матеріалів.
У заході взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, посольства Швейцарії в Україні, Швейцарського бюро співробітництва в Україні, експерти з освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ), учителі, керівники шкіл, учні, майстер-тренери й тренери з ОДГ/ОПЛ, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, ЗМІ.
З вітальним словом до всіх учасників заходу звернулись: Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки України; Ґійом Шойрер, Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні; Володимир Луговий, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України.
Центральну доповідь – «Платформа Living-Democracy.com.ua – простий та зручний ресурсний портал для освітян!» виголосили керівники швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» Коріна Борер і професор Цюрихського педагогічного університету (Швейцарія) Рольф Голлоб.
Наступна частина заходу була присвячена популяризації кращих практик співпраці школи, влади та громади серед пілотних регіонів України, у яких реалізується проект DOCCU (Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська та Херсонська області).
Луганську область представляли Анатолій Данильєв, проректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент; Микола Журба, професор кафедри управляння освітою Луганського ОІППО, доктор філософських наук; Марина Устенко, директор Попаснянської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 21. Микола Журба в доповіді «Демократичне врядування в школі: досвід Луганської області» надав загальну інформацію про проект, підкреслив важливість та результативність заходів, які проводить ЛОІППО з реалізації проекту DOCCU на Луганщині у 2016–2017 роках.
Микола Журба зазначив, що участь педагогів Луганщини у швейцарсько-українському проекті надає можливість отримати передовий європейський досвід, упровадити нові методи та підходи щодо демократичного врядування, створити умови для набуття людиною навичок громадянсько-правової активності, самоорганізації та самоуправління.
Марина Устенко поділилась кращими практиками демократичного врядування Попаснянської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 21 та подарувала обереги з Луганщини, що були зроблені учнями закладу освіти.
Наприкінці заходу, після підбиття підсумків зустрічі, були окреслені нові задачі та перспективи розвитку проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».
... See MoreSee Less

View on Facebook

Valentina Poltorak shared Одеський обласний інститут удосконалення вчителів's post to the group: DOCCU - Розвиток громадянських компетентностей в Україні. ... See MoreSee Less

#DOCCU Спецкурс «Розвиток компетентностей для демократичного громадянства в Новій українській школі» для вихователів групи продовженого дня Відповідно до плану роботи ООІУВ в ході курсів підвищення кваліфікації 15 лютого вихователі групи продовженого дня пройшли навчання за темою «Розвиток компетентностей для демократичного громадянства в Новій українській школі». В ході спецкурсу вчителі ознайомилися з основними засадами освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, окреслили можливості реалізації діяльнісного та наскрізного підходів щодо формування громадянської та соціальної компетентностей як одних із ключових компетентностей Концепції «Нова українська школа» в початковій ланці загальної середньої освіти. Формування компетентностей для демократичного громадянства в Новій українській школі стає можливим завдяки організації освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства. І велика увага має приділятись організації освітнього середовища, що належить дітям. Саме тому під час практичної частини вихователі групи продовженого дня були ознайомлені з навчально-методичним ресурсом із серії ОДГ/ОПЛ та опрацювали І розділ «Ідентичність» ІІ тому «Зростаємо у демократії», в якому розміщенні плани уроків для початкового рівня з питань демократичного громадянства та прав людини. В ході підсумкової дискусії слухачі відмітили актуальність розвитку соціальних навичок вчителя задля розвитку демократичної атмосфери в класі та важливість переосмислення питань дисципліни і порядку з демократичної точки зору.

View on Facebook

Важливі дані за результатами пілотного етапу вимірювання впливу DOCCU у Київській та Одеській областях минулого року (опитано 299 осіб):
81,3% вчителів оцінили на "5" за 5-тибальною шкалою ефективність тренінгів з ОДГ/ОПЛ у рамках проекту DOCCU.
54,6% учнів оцінили на "5" зміни, що відбулися у розумінні їхніми однокласниками основних принципів демократії і дотримання прав людини після проходження навчання їхніми вчителями; 41,6% опитаних учнів - зміни оцінили на "4".
100% навчених директорів готові щодня докладати додаткових зусиль для демократизації внутрішнього середовища закладу освіти.
100% керівників шкіл і 95% вчителів, які пройшли підготовку в проекті, планують застосовувати вивчене на тренінгах у своїх щоденній практиці.
За оцінкою директорів шкіл, 87,5% вчителів, які навчалися у проекті, стали більш відкритими до ініціатив колег і самі почали ініціювати впровадження новацій щодо розвитку демократичної культури взаємовідносин учасників освітнього процесу.
100% вчителів вважають за потрібне впровадження курсу із вивчення основ демократії та прав людини в програму підготовки вчителів на курсах підвищення кваліфікації.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Valentina Poltorak shared Марія Гриньова's post to the group: DOCCU - Розвиток громадянських компетентностей в Україні. ... See MoreSee Less

#DOOCCU 🤲Навчаємось навзаєм! Досвід успішних практик демократичної участі учнів у житті школи та громади В рамках швейцарсько-українського проекту «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні» 13 лютого у Міністерстві освіти і науки України презентували українську версію освітньої платформи «Живемо в демократії» (Living-Democracy.com.ua). В ході заходу відбулися презентації кращих практик співпраці школи влади та громади, серед яких досвід роботи Одеської обласної школи громадянської партиципації дорослих та молоді «УСі В ДІЇ! ». Одеська область бере участь у проекті DOCCU з 2014 року. Проектна команда, здійснюючи систематичний супровід процесу демократичного розвитку закладів загальної середньої освіти області, ініціювала створення обласної школи громадянської партиципації дорослих та молоді “Учнівські самоврядування в дії – усі в дії!”, яка з 2017 року діє на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Мета роботи ШГП полягає у сприянні активізації громадянської партиципації дорослих та молоді шляхом реалізації діяльнісного підходу як основи ОДГ/ОПЛ в організацію роботи шкільних учнівських самоврядувань. Завдання роботи Школи спрямовані на формування дієвих органів учнівських самоврядувань та розвиток демократичної участі учнів у житті школи та громади. В основу роботи покладені принципи демократичної участі, зазначені в Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ). Учасниками Школи є лідери учнівських самоврядувань та педагоги-організатори пілотних шкіл проекту DOCCU. Партнерська взаємодія школи з громадою, місцевою владою та батьками, участь молоді у житті громади – це той максимальний результат, на який розраховуємо ми щодо розвитку практики демократичної участі молоді через активізацію діяльності органів учнівських самоврядувань. В основу роботи Школи покладений діяльнісний підхід ОДГ/ОПЛ: навчання про, через, для демократії та прав людини. Діяльнісна модель роботи ШГП включає серію тренінгових занять та реалізацію демократичних ініціатив у власних школах. В ході проведених занять учні та вчителі, апелюючи до власного життєвого досвіду, розмірковували над такими питаннями: - Для чого нам потрібна демократія? - Що означає брати демократичну участь у житті школи та громади? - Які переваги відповідального громадянства? Для мене. Для нас. Для країни. - Яка моя роль у розвитку України як країни добробуту? - Яким має бути справжній громадянин? Відповідно до плану роботи ШГП, мають бути проведені ще два заняття, теми яких є не менш актуальними для розвитку демократичної культури у школах та сприяння усвідомленої й поінформованої участі учнів у житті школи та громади. Однак ми вже маємо певні результати. Так після І заняття позитивними практиками стало проведення в школах тренінгових занять, які були направлені на поглиблення розуміння важливості розвитку демократичного середовища й атмосфери поваги до прав людини у школі. Прикладами демократичної участі учнів у житті школи та громади після навчання в ході ІІ заняття стали ініціативи учнівських самоврядувань у власних школах, які свідчать про усвідомлення учнями важливості своєї ролі в усіх шкільних процесах та розвиток демократичного врядування в школах. Після участі у ІІІ занятті лідери учнівських самоврядувань розпочали роботу щодо планування та реалізації соціальних проектів, які мають на меті залучити молодь до розв'язання соціальних проблем, важливих для їхніх громад. Завершальним етапом роботи школи стане проведення круглого столу, під час якого учасники обміняються досвідом демократичних перетворень, які відбулися в школах, та вироблять рекомендації для шкільних органів учнівських самоврядувань. Свідомими громадянами не народжуються, ми стаємо ними у процесі освіти та в ході набуття практичного досвіду. Саме тому актуальними є не лише питання «Що ми робимо?» і «Для чого ми робимо?», а питання «Яким чином ми це робимо?». Адже за словами Рольфа Голлоба, керівника проекту DOCCU та одного із основоположників освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини в Європі, «Демократія – це не результат. Демократія – це процес, це шлях». І школа як міні-модель суспільства через демократичну участь учнів у життєдіяльності школи та громади має сприяти соціалізації учнів та формуванню відповідального громадянства задля сталого демократичного розвитку суспільства. А проект «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні» дає нам цінні можливості демократичного розвитку школи, влади, громади. Учасники школи громадянської партиципації усвідомлюють, що демократія і права людини починаються з нас! І принцип “Ми всі разом працюємо на загальну користь” є формулою нашого успіху демократичної участі та розбудови України як країни доброботу. PS: 😊Вдячна всім учасникам ШГП, учням, вчителям, керівникам шкіл та батькам за співпрацю ! 😥Прошу вибачення у колективу Біляївської ЗОШ № 2 за технічну помилку у зазначенні назви школи. Виправилась😉

View on Facebook
 

Popular tags